Вступні випробування

ЕКЗАМЕН З ФАХУ

ПРОГРАМА вступного творчого випробування для абітурієнтів із спеціальності 025 „Музичне мистецтво”, спеціалізація „Пісенне мистецтво та хорове диригування”

 

ЕКЗАМЕН З ФАХУ

ПРОГРАМА вступного творчого випробування для абітурієнтів Спеціальність: 026 „Сценічне мистецтво”, спеціалізація „Індустрія дозвілля. Видовищно театралізовані заходи”

 

ЕКЗАМЕН З ФАХУ

ПРОГРАМА вступного творчого випробування для абітурієнтів Спеціальність 025 „Музичне мистецтво”, спеціалізація „Інструментальне мистецтво”

 

ЕКЗАМЕН З ФАХУ

ПРОГРАМА вступного творчого випробування для абітурієнтів із спеціальності 024 „Хореографія”, спеціалізація „Народна хореографія”

 

ЕКЗАМЕН З ФАХУ

ПРОГРАМА вступного творчого випробування для абітурієнтів зі спеціальності 024 „Хореографія”, спеціалізація „Класична хореографія”

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни Історія України
спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізації Бібліотечно інформаційна діяльність Документаційне забезбечення управління та архівна справа

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни Історія України (співбесіда)
для пільгового контингенту на базі 9 класів

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни Історія України (співбесіда)

для пільгового контингенту на базі 11 класів

 

МАТЕМАТИКА

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни Математика
напрям підготовки: 6.020105
Документознавство та інформаційна діяльність

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни Математика(співбесіда)
напрям підготовки: 6.020105
Документознавство та інформаційна діяльність
для пільгового контингенту

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Програма вступних випробувань з предмета Українська мова (диктант)
для всіх спеціальностей

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни Українська мова (співбесіда)
для всіх спеціальностей, пільговий контингент

 

ДІЛОВОДСТВО

Програма фахового випробування з діловодства
на спеціальність 5.02010501 Діловодство за денною формою навчання

Comments are closed.