Cтудентське самоврядування

СТРУКТУРА

Студентське самоврядування  ОКЗ «Харківське училище культури» здійснюється на рівні академічної групи, відділення, училища в цілому. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або студентська конференція, де затверджується положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура та термін повноважень, заслуховується звіт. Виконавчий орган студентського самоврядування має форму – Студентська Рада. Студентська Рада створюється для вирішення завдань, визначених основним напрямками діяльності студентського самоврядування і формується з числа найбільш авторитетних та активних студентів училища терміном на 1 рік. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління – актив, старосту групи, який очолює цей актив.

На чолі  Студентської  Ради  стоїть Голова, який організує роботу органів студентського самоврядування, бере участь у засіданнях педагогічної Ради училища.

Створюються відповідні сектори

Основні завдання:.

 • Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.
 •  Сприяння навчальній та творчій діяльності студентів.
 • Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
 • Створення різноманітних студентських гуртків , клубів за інтересами.
 • Організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів.
 • Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.
 • Сприяння працевлаштування випускників.
 • Участь у роботі керівних органів училища.
 • Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.
 • Участь у розподілі стипендіального фонду.
 • Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з завідуючим відділенням,  керівниками навчальних груп).
 • Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення.
 • Проведення урочистих святкових заходів, вечорів відпочинку, конкурсів тощо.
 • Координація діяльності старостату,  керівників навчальних груп, студентських активів груп.

 

Більш докладніше

Склад студентської ради  ОКЗ «Харківське училище культури» на 2015-2016 навчальний рік

№ з/п Прізвище ,ім’я, по батькові Навчальна група   Сектор/Посада Контактні дані
1 Атанов Артем Аркадійович Група 91 Р Голова студради 0501943189
2 Граніло Олена Миколаївна Група 93Н/Е Заступник голови студради 0936250445
3 Соломаха Аріна Сергіївна Група 92 Р Секретар 0992584360
 

                Голови секторів

4 Лазарева Вероніка Володимирівна Група 94 Н/Е Навчально-дисциплінарний сектор

 

0634018557
5 Гайворонська Катаріна Олексіївна Група 94 Н/Е Правовий сектор 0636235886
6 Воронович Катерина Дмитрівна Група 94 Н/Е Інформаційний сектор 0965904056
7 Запорожець Інна Олегівна Група 92 Р Спортивний сектор 0955783020
8 Болоховська Анастасія Олегівна Група 93 Р Сектор культурно-дозвіллєвої роботи 0635746182
9 Пронченко Маргарита Олександрівна Група 91 Р Пресцентр та фото-відеостудія 0935882462
10 Іваннікова Олена Анатоліївна Група 91 Б Волонтерський сектор 0969395783
11 Ковтун Валерія Олегівна Група 94 Р Голова контрольно-ревізійного органу 0639598328

Положення про Студентське самоврядування

Положення про Студраду ГУРТОЖИТКУ

Comments are closed.