Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

ОКЗ «Харківське училище культури» надає публічну інформацію керуючись Законом України та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
-         ;
-        ;
Поштова адреса ОКЗ «Харківське училище культури» для подання інформаційного запиту: 61010, м. Харків, вул. Українська, 8/10, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон/факс: (057) 733-01-55, 733-30-45;

Comments are closed.