Наказ

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ХАРКІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ”

Н А К А З


№ ___15____    від “_26_”____січня_____2012р.
м.Харків
Про реалізацію Закону України
«Про доступ до публічної інформації»З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласний комунальний заклад «Харківське училище культури»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в обласному комунальному закладі «Харківське училище культури» що додається.
2. Визначити Вороніну С.О., секретаря директора,  відповідальною особою з питань запитів на інформацію в ОКЗ «Харківське училище культури».
Встановити, що відповідальна особа з питань запитів на інформацію відповідає за систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, забезпечує координацію дій працівників самостійних структурних підрозділів з метою оперативної підготовки відповідей на запити.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів:
3.1. Визначити відповідального працівника за опрацювання запитів на інформацію, здійснення особистого прийому та підготовку копій документів з питань, що належать до компетенції самостійного структурного підрозділу.
3.2. Внести відповідні зміни до положення про окремий структурний підрозділ, номенклатуру справ та посадові інструкції працівників, визначених для опрацювання запитів на інформацію.
4. Зав.канцелярією Соломці М.І. довести наказ до відома усіх керівників структурних підрозділів училища.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Литвин С.М.


Директор                     підписано                 В.Д. ЛЕВЧЕНКО

Comments are closed.